18 Temmuz 2012 Çarşamba

Pratisyen Hekim Atama, Nakil, Yer Değiştirme İle İlgili Sorular


Eşim ve ben asistan doktoruz. Eşim benden memurlukta 6 ay daha kıdemli; ben daha önce uzman olsam eşim benden dolayı mazeret durumundan faydalanabilir mi? Atama ve nakil yönetmeliği değişmiş. Bununla ilgili bir durum nasıl?
Uzman tabip olarak göreve başladığınızda eşiniz mazeret durumundan başvuruda bulunabilir. Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “Eş durumu nedeniyle atama” başlıklı 20.maddesinde konu açıklanmaktadır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak mecburi hizmet atamam yapıldı. Eşim üniversite hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışıyor. Eşimin atandığım yere eş durumu tayin durumu nasıl olur? 
Eşiniz üniversitede kadrolu hemşire ise dilekçe ( sizin ve eşinizin görev belgesi, nüfus kayıt örneği, noter onaylı diploma sureti, eşinizin hizmet cetveli eklenerek) ile Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Sizin çalıştığınız ilde münhal hemşire kadrosu olması ve üniversitenin muvafakatı sonucu ataması yapılabilecektir.
Eşimle ben bir üniversite hastanesinde asistan doktor olarak çalışıyoruz. Eşimle benim aramda tam 6 ay fark var, eşim 6 ay önce bitirecek.
1-Eş durumu atamalarında asistanlığa başlama tarihlerine mi bakılıyor yoksa iki eş arasındaki bitirmeye ne kadar kaldığına mı bakılıyor?
2-Çeşitli sağlık problemleri nedeniyle 1 ay kadar rapor kullandım ve ameliyat olacağım ve 2-3 ay daha rapor alacağım, bu süreler eş durumu atamamızı nasıl etkiler?
3-Eşim benden dolayı şu an bulunduğumuz yere atandı diyelim, ben asistanlığımı bitirdiğimde eşim şu an bulunduğu yerde kalabiliyor mu yoksa ikimizi de atıyorlar? Bakanlık bunun takibini nasıl yapıyor?

Eş durumu atamalarında; kamuda geçen hizmet yılına (kıdemli personel), eş asistan olduğu için eş durumu talep edilmesi durumunda asistanlığa başlangıç tarihine bakılır. Alınan raporlar tıpta uzmanlık eğitimi süresine ilave edilir. 6 aydan fazla süre varsa eş durumu nakli talep edilebilir. Tıpta uzmanlık eğitimi bittiğinde eşinizin eş durum mazereti sona erdiğinden ataması yapılabilmektedir. Bakanlık eş durum mazeret takiplerini Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18.maddesine göre yapmaktadır.
Şu an bir üniversite hastanesinde asistanım. Eşim yeni mezun oldu ve ilk kez TUS’a girecek. Eş kurasına başvursak ve eşimin tayini benim bulunduğum ile çıksa ve bu arada eşim TUS’da başka bir şehirdeki asistanlığı kazanırsa ve orada göreve başlarsa ben uzman olunca tayin için tekrar eş kurasına başvurup uzman olarak mecburi hizmetimi eşimin yanında yapabilir miyim?
Tıpta uzmanlık eğitimi gerekçe gösterilerek (kalan asistanlık süresi 6 aydan fazla ise ) eşinizin tayini bulunduğunuz ile yapılabilmektedir. Eşiniz TUS’u kazandığı yere başladıktan sonra, eş durum kurasına girerek nakliniz halinde mecburi hizmetinizi bu ilde yapabilirsiniz.
Dahiliye uzmanı olarak mecburi hizmete dahil değilim. Yan dal uzmanlık sonrası mecburi hizmetim olup ancak özel sebeplerden bir süre mecburi hizmete gitmem mümkün değil. Yan dal uzmanlığımda müstafi olup dahiliye uzmanı olarak özel merkezde çalışabilir miyim? Yan dal mecburi hizmetimi daha sonra süresi cezalı olarak yapabilir miyim?
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 05/07/2005 tarih ve 5371 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen Ek-4. maddesinde “…Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler…” hükmü yer aldığından ana dal uzmanı olarak çalışmanız mümkün değildir.
Mecburi hizmet yükümlüsü bir uzman doktorum. Mecburi hizmet süremin bitmesine 3 ay var. Mecburi hizmet sürem dolmadan atama ve nakil yönetmeliğinin 26. maddesine istinaden alt hizmet bölgesinde/veya grubunda bulunan bir ile atanabilir miyim? Bu maddede mecburi hizmetin bu atamayı kısıtladığı ile ilgili bir şey yazmıyor. Eğer atanabiliyorsam nasıl ve nereye başvurmalıyım? 
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 05/07/2005 tarih ve 5371 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen Ek-6. maddesinde “ …Devlet hizmeti yükümlülüğü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz….” hükmü yer aldığından alt bölgeye başvurunuz mümkün değildir. Mecburi hizmet bitiminde alt hizmet bölgesine başvurunuz mümkün olabilecektir.
 Mecburi hizmetle ilgili 5 sorum olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim.
1-Ben 11 ay sonra asistanlığı bitirip göz hastalıkları uzmanı olacağım. Eşim ise benden 8 ay sonra kadın ve doğum hastalıkları uzmanı olacak. İkimiz de Van’da asistanız. Ben uzman olduktan sonra eş durumundan Van’a atanacağım. Peki o uzman olunca ataması nasıl olacak?
2-Üniversite hastanesinde uzman olarak zorunlu hizmet yapmak mümkün mü? Yrd. Doç. olarak yapmak mümkün mü?
3-1981 doğumluyum. 28 yaşında uzman olacağım. Acaba hemen askere alınacak mıyım yoksa zorunlu hizmetten sonra yapma imkanım var mı? Askerliğimi ne kadar tecil ettirebilirim?
4-Asistanlığını doğuda yapan asistan hekimler için zorunlu hizmetten muaf tutulmasıyla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu mu?
5-Zorunlu hizmetini yapan uzman bir hekim tüm masraflarını kendisi karşılayarak bilgi ve görgüsünü arttırmak için cerrahi rotasyon için yurtdışına gidebilir mi?

• İhtisasınız bittikten sonra eşinizin ihtisas yaptığı il olan Van iline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret ataması ile atanırsanız; eşinizin ihtisasının bitmesine müteakip sizinde mazeretiniz ortadan kalkacağı için ikinizde takip eden ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına dahil edilerek tercihleriniz doğrultusunda atanırsınız. Kura sonucunda farklı illere atanırsanız; Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi doğrultusunda eş durumu başvurusunda bulunmanız durumunda aile birliği tesis edilecektir.
1. Üniversiteler hekim ihtiyaçlarını mevzuat gereği Bakanlığa bildirmektedir. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında üniversite bünyesinde münhal yer açılmış ise Devlet Hizmeti Yükümlülüğünüzü üniversitede tamamlamanız mümkündür. Ancak Akademik kadrolarda değil bitirilen ihtisas eğitimi ile ilgili kadrolarda yükümlülük yapılır.
2. Devlet Hizmeti Yükümlüsü personelin askerlik sevk tecil işlemleri Bakanlığımız Savunma Sekterliği ile Milli Savunma Bakanlığı arasında koordinasyon sağlanarak, sağlık mevzuatı ve askeri mevzuat doğrultusunda kurum ihtiyaçları gözetilerek yürütülmektedir.
3. Asistanlık eğitimini doğuda yapanlarla ilgili olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü uygulamasında herhangi bir farklı uygulama veya buna ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.
4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel mazeret (eş durumu ve sağlık durumu) ve zorunlu haller dışında başka bir yere atanamaz yada görevlendirilemez.
• Stratejik personel sayılmamız ne zamana kadar sürecek? Biz SSK’lı eşi olanlar ömrümüz boyunca aile kuramayacak mıyız? Eşimiz ve çocuklarımızla bir araya gelemeyecek miyiz?
• Tabip ve uzman tabipler, istihdamda güçlük çekilen personel olduklarından Bakanlığımızca stratejik personel olarak değerlendirilmektedirler. Sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve sağlık hizmetinin ülke genelinde eşit ve etkin sunumu amacı ile sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışanların eşlerinin bakanlığımız bünyesinde stratejik personel olarak çalışması durumunda eş durumu mazeret başvuruları kabul edilmemektedir.
• Ben Edirne’de pratisyen hekim olarak çalışmaktayım. Eşim Çorlu’da Üniversitede 2547′ye bağlı öğretim görevlisi olarak 11 yıldır çalışmaktadır. Sözleşmesi en son 09.2007 tarihinde (2 yıllık) yenilenmiştir. Bu koşullarda eş durumu tayini istedim, 21. maddeye göre reddedildi. Gerekçe tam belirtilmemişti. Adı geçen maddede 2547’ye bağlı öğretim üyesi, asistan vs. geçmesine rağmen öğretim görevlisi tanımlanmıyor ancak eş durumu tayin yönetmeliğinin bütünü düşünüldüğünde ve eşimin çakılı kadrolu, üniversitenin 657 benzeri bir kadroda çalıştığı göz önüne alındığında ret gerekçesi ne olabilir?
• Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi ile “…a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86’ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,… Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelik’te belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir. Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelik’te belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır…” hükmü getirilmiştir. Mezkûr Yönetmelik hükmü gereği eşi öğretim üyesi olanlar haricinde, eşi öğretim görevlisi, okutman veya öğretim yardımcısı olanların eş durumu kabul edilmemektedir.
Eşim üniversitede tıp fakültesinde asistan ve 1.5 yıl sonra uzmanlığı (5 yıl süreli) bitiyor. Hiç pratisyen olarak çalışmamış kendisi. Direk uzmanlık eğitimine başlamış. Ben ise başka bir şehirde eğitim araştırma hastanesinde 3 yıl sonra uzmanlığımı bitireceğim.(4 yıl süreli).Ben 1 yıl pratisyen olarak çalıştım (mecburi hizmet).Eşim bitirdikten sonra askerlik de yapacak. Eşimin, uzmanlığı bitirdikten sonra eş durumundan mecburi hizmetle yanıma gelmesi mümkün mü? Ben bitirince ben de aynı şehirde mecburi hizmetimi yapabilecek miyim? Yoksa benim atanacağım yere eşim de mi gelecek? (Mecburi hizmetini benim çektiğim kurada mı tamamlayacak)? Hangimiz daha kıdemli memuruz? O üniversitede uzmanlığını yapmış 5 yıl, ben ise 1 yıl pratisyenlik ve 4 yıl uzmanlık yapmış olacağım.
• Eşinizin ihtisası bittikten sonra Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile tercihleri doğrultusunda ataması yapılacaktır. Sizin ihtisas eğitiminizin bitmesine müteakip kıdem değerlendirmesi yapılarak aile birliği tesis edilecektir. Eşlerden biri eş durumuna istinaden diğer eşin ihtisas yaptığı ile atanmış ise ihtisas bittikten sonra mazeret durumu ortadan kalkacağı için diğer eşinde aynı ile mazerete binaen atanması mümkün değildir. Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerde geçen ihtisas süreleri ile Bakanlıkta görev yapılan süreler kıdem değerlendirmesinde farklılık arz etmemektedir.

4 yorum:

 1. ben pratisyen hekimim.eşim kadın doğum uzmanı.eşim şu an bulunduğumuz ilde mecburi hizmetini tamamladı ve tayin istemeyi düşünüyoruz.ancak ikimiz de aynı kurum içi kuraya katılabiliyor muyuz?katılsak ve ikimizin ayrı ayı yerlere tayini çıksa,ben kıdemsiz olduğum için direk onun yanına mı gidiyorum?yoksa önce o atama isteyecek de ben ardından gelen eş kurasına mı başvuracağım?bu sonuncusu biraz sıkıntılı olur çünkü iki kura arası ayrılış-başlangıçlarla ortalama 6 aylık bir süreyi kapsıyor.bu ayrılık da küçük bir bebeğimiz olduğu için hiç kolay olmaz.yanıtınızı bekliyorum.teşekkürler.

  YanıtlaSil
 2. Sayın Başyurt;

  Atama nakil yonetmeliği gereği aynı kuraya başvurma şansı yok, eşiniz önce kurum içi atamaya başvuracak ardından atandıktan sonra sız en yakın zamanda açılacak olan eş durumu kurasına başvuracaksınız. Eş durumu ile hemen hemen kesın denecek duzeyde olur cunku esınızın kadro derecesı sızden yuksektır. Ancak atandıgınız yerde en az 1 yıl hızmet vermeden tayın hakkınız bulunmuyor,es durumu kuralarının en fazla 2 ayda bır oldugu dusunulurse 3 ay ıcınde bır araya gelmiş olursunuz.

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 3. arkadaşlar, bu temmuz sonu inşallah mezun olacağım, fakat zorunlu hizmet ataması nasıl oluyor hiç bir bilgim yok.
  daha önceden giden arkadaşlar aydınlatabilir mi?

  ne kadar zaman sonra atanıyoruz, tercih yapabiliyor muyuz? okul vasıtasıyla mı tercih yapıyoruz, yoksa başka bir yere mi başvuruyoruz? fix atama ayları mı var yoksa şansa göre mi?
  yani arkadaşlar anlayacağınız hiç bir bilgim yok. yakın zamanda mezun olup prosedürün nasıl işlediği konusunda acil bilgiye ihtiyacım var, çok merak ediyorum
  çok soru sordum farkındayım ama merak işte...
  şimdiden teşekkürler..

  YanıtlaSil
 4. Esim ve ben ikimizde asistan hekimiz 5 ay 26 gun var aramizda.atamalarda ayni yerde kalma sansimiz var mi.daha once atsmsya katiliyorum esime gore tercih yapabalilyormuyum.

  YanıtlaSil